Keigo Shinzo

Eldo Yoshimizu

Jun Hatanaka

Minetaro Mochizuki

Kazu Yuzuki

Kazuo Umezu

Shôtarô Ishinomori

Atsushi Sakai

Susumu Katsumata

Suehiro Maruo